خريد بک لينک
گيفت کارت
دانلود اهنگ
رزرو آنلاين هتل خارجي
خواص مواد غذایی
رزرو آنلاين هتل خارجي
دانلود فيلم با لينک مستقيم
ثبت شرکت در عمان
خريد سکه سوکر استار ارزان
بتن سخت
فلنج
پایان نامه تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

چکیده

در کشور ایران که برمبنای نظام اسلامی شکل گرفته است،به دلیل اعتقادات مذهبی،مشارکت و تعاون در راستای محرومیت زدایی از اهمیت خاصی برخورداراست.کمیته امداد امام خمینی(ره) یکی از نهادهای شکل گرفته پس از انقلاب است که هدف اصلی آن حمایت از محرومان و مستضعفان و جلب مشارکت های مردم به منظور گسترش عدالت است.هدف این تحقیق سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی است.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی پیمایشی انجام پذیرفت.جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی (84 نفر) می باشند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان مورد تأیید قرارگرفت.به منظور سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 855/0 بدست آمد.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت.در آمار استنباطی از آزمون های t تک نمونه ای استفاده شد.بر اساس فرضیات پژوهش مهارت،توانمندی و ویژگی های شخصیتی مدیران این مجموعه مورد ارزیابی قرارگرفت.نتایج بدست آمده از یافته ها نشان داد،سه مؤلفه مورد بررسی در سطح مطلوبی قراردارند.

مقدمه

فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف مردم و ایجاد نظام عادلانه توزیع درآمد از جمله اهداف و سیاست های کلان هر جامعه ای می باشد.هم مردم و هم دولت خواهان برقراری عدالت اقتصادی و به تبع آن عدالت اجتماعی در جامعه می باشند.در نظام اقتصاد اسلامی با توجه به این که تشریع کننده چنین نظامی خداوند متعال است و ازسوی دیگر برقراری قسط و عدل و به تبع آن عدالت اقتصادی از جمله اهداف رسالت پیامبران الهی شمرده می شود،تحقق عدالت اقتصادی در چنین نظامی دور از دسترس نخواهد بود.(قدیمی دیزج،1379)

کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یکی از دستاوردهای این نظام به منظور کاهش فاصله طبقاتی بر اساس اصل تعاون و احسان شکل گرفته است.به عبارت دیگر می توان این نهاد را به عنوان الگویی از تأمین اجتماعی در اقتصاد اسلامی درنظر گرفت که با طرح ها و برنامه هایی که انجام می دهد جامعه را با همکاری و مشارکت مردم به سمت فقرزدایی سوق می دهد.لازمه درک این موضوع که آیا این سازمان به اهداف خود دست یافته است یا نه،محقق را برآن داشت تا به بررسی و ارزیابی عملکرد این نهاد در زمینه جذب کمک  ها و مشارکت های مردمی بپردازد.از آن جا که نبض عملکرد هر سازمان به دست مدیران آن سازمان است،در این پژوهش به ارزیابی عملکرد مدیران سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی پرداخته شده است.در اهمیت موضوع ارزیابی گفته شده است که:ارزیابی، به عنوان یک فعل، از ابتدای خلقت بشر و در ذات و کردار اغلب موجودات زنده، به نوعی حضور داشته و اساسا مبنای رفتارهای فطری و اکتسابی بشر بوده است. ادیان الهی عموما معیار و شاخص های رفتاری و کرداری به انسانها عرضه کرده، در ازای تبعیت از آنها پاداشهای معین و در صورت استنکاف نیز مجازاتهای معینی را بشارت داده اند.(تاج الدین و همکاران،1388، 42)

ارزیابی از اصول ضروری زندگی فردی و اجتماعی انسانها، و با نظام بهسازی نیروی انسانی کاملاً مرتبط است. اهمیت این مسئله تا حدی است که مولا علی علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر می فرمایند:” نباید نیکوکار و بدکار نزد تو به یک پایه باشند که آن، نیکوکاران را از نیکویی کردن بی رغبت سازد و بدکاران را به بدی کردن وا دارد؛ هر یک از ایشان را به آنچه گزیده جزا ده”.

ارزیابی عملکرد از جمله ابزارها و وسایل مؤثر مدیریت منابع انسانی است که با به کارگیری صحیح این ابزار نه تنها هدف ها و مأموریت های سازمان با کارایی مطلوب تحقق می یابد بلکه منافع کارکنان و جامعه نیز تأمین می گردد.فرایند ارزیابی عملکرد، راهکاری را در اختیار سازمان قرار می دهد که از طریق آن اعضای سازمان به میزان اثربخشی وظایف شغلی خود پی می برند.(سعادت،1376)

در فصل اول این تحقیق کلیات مطرح شده است،فصل دوم مروری است بر پیشینه و ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق،فصل سوم و چهارم روش ها و تجزیه و تحلیل های آماری رادر برگرفته است.در فصل پنجم نیز نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه شده است.

-1- بیان مسأله

از دیرباز رسیدگی به فقرا و مستمندان در جوامع بشری مرسوم بوده و بسته به فرهنگ و آداب و رسوم و دیدگاه های مردم،حاکمان آن جوامع اقدام به حمایت از محرومان می نمودند.هم اکنون نیز در کشورهای مختلف بسته به نوع حکومت،تحت عناوین مختلف وزارت رفاه اجتماعی،نهادهای خیریه دولتی و سازمان های حمایتی غیردولتی سعی در شناسایی علل،عوامل و ارائه راهکارهای عملی در زدودن چهره فقر و تنگدستی در جوامع خود دارند.(انصاری،82،1382)

فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف مردم و ایجاد نظام عادلانه توزیع درآمد از جمله اهداف سیاست های کلان هر کشوری می باشد و به عبارت دیگر،هم مردم و هم دولت خواهان برقراری عدالت اقتصادی و به تبع آن عدالت اجتماعی در جامعه می باشند.در کشور ما ایران،نیز، به دلیل اعتقادات مذهبی،محرومیت زدایی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و اعتقاد بر این است که اگر توزیع ثروت عادلانه صورت پذیرد،اصولاً فقیری وجود نداشته و اختلاف طبقاتی موجود در جامعه علت همین بی عدالتی در توزیع ثروت و درآمد است.(قدیمی دیزج،2،1379)

نظام جمهوری اسلامی با الهام از آیات و روایات ائمه معصومین (ع) حمایت از محرومان و مستضعفان را آرمان خود دانسته است.در راستای تحقق این آرمان نهادها و سازمان هایی نظیر سازمان بهزیستی،هلال احمر،بنیاد مستضعفان و جانبازان،کمیته امداد امام خمینی(ره) و … شکل گرفته اند.

 کمیته امداد امام خمینی(ره) یکی از نهادهایی است که به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی تأسیس گردید.این نهاد از بدو شکل گیری تلاش کرده است تا با جلب حمایت ها و مشارکت های مردمی، در راستای محرومیت زدایی گامی بلند بردارد.واضح و مبرهن است که مشارکت مردم یکی از ارکان اساسی این سازمان محسوب می شود.

برخی از صاحب نظران، تعریف زیر را برای مشارکت ارائه نموده اند: “مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند”. با توجه به آنچه که درتعریف مشارکت آمد، می توان به روشنی دریافت که تحقق مشارکت مستلزم فراهم آمدن برخی پیش نیازهاست. برخی از این پیش نیازها در وجود شرکت کنندگان و برخی دیگر در محیط پیرامون جای دارند.این پیش نیازها تحقق و کارسازی مشارکت را تعیین کرده و سطح آن را مشخص می سازند.چگونگی عملکرد مدیریت در جلب مشارکت مردمی،یکی از اصلی ترین پیش نیازها است.(غفاری و جمشیدزاده،19،1390)

علی رغم اهمیت نقش مدیران در جلب مشارکت ها و حمایت های مردمی،پژوهش های اندکی پیرامون این موضوع صورت پذیرفته است.هیچ یک از تحقیقات صورت گرفته نیز به بررسی عملکرد مدیریت در جلب مشارکت ها و حمایت های مردمی در کمیته امداد امام خمینی (ره) نپرداخته اند.لذا این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سؤال است که عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی چه تأثیری دارد؟

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.







ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *